Obrana diplomskog ispita studenta Marka Plandera

Obrana diplomskog ispita studenta Marka Plandera, održati će se dana 01.07.2019. na Odjelu za biologiju sa početkom u 11:00 h u predavaonici 319 na III katu. Naslov teme diplomskog rada: : „Utvrđivanje miskoncepcija i konceptualnog razumijevanja u iskazivanju kvantitativnog sastava smjese u nastavi kemije“.

Obavijest studentima 2. godine preddiplomskog studija Biologija

Pregledane priručnike (radne listiće) iz kolegija Terenska nastava 2 – zoologija (beskralježnjaci mora) studenti mogu preuzeti kod doc. dr. sc. Čerba u petak 21.6.2019. godine u 9:00, u 11:00 ili u 14:30 sati. Studenti kojima je priručnik potpisan stekli su pravo na potpis iz kolegija Terenska nastava 2 – zoologija i potpis mogu dobiti prilikom