Predavanje: “Bioraznolikost – zalog za budućnost”

Poštovani, pozivamo Vas na predavanje pod nazivom “Bioraznolikost – zalog za budućnost” koje će se povodom završetka istoimenog edukativnog projekta Udruge TehnOS i Osječko-baranjske županije, održati u ponedjeljak 11. veljače 2019., u 18 sati, u vijećnici Prehrambeno-tehnološkog fakulteta Osijek, Franje Kuhača 20, Osijek. Predavanje organizira Udruga bivših studenata i prijatelja Prehrambeno-tehnološkog fakulteta Osijek “TehnOS” u

Rezultati pisanog dijela ispita kod doc.dr.sc. V. Pavić održanog 05.02.2019.

Osnovni praktikum opće kemije JMBAG         OCJENA 1312103194 1 (nedovoljan) 0285008316 2 (dovoljan) Završna ocjena može se upisati nakon ispunjavanja obveze predaje referata za JMBAG 0285008316 u utorak 11.02.2019. u 11h. Opće (1) i anorganske kemije (1) JMBAG          OCJENA 0285007275 1 (nedovoljan) Organske kemije (1) JMBAG         OCJENA 0119033629 1