Kontakt

dr.sc. Martina Varga

dr.sc. Martina Varga
Email: martina.varga [et] biologija.unios.hr
Odjel za biologiju
Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku
Ulica cara Hadrijana 8/A
Osijek, HR-31000 Osijek
tel: +385 31 399 912
fax: +385 31 399 939
ured: 409 / potkrovlje