Sveučilišna razina

Uvod

Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku je javno visoko učilište i obrazovna ustanova koja povezivanjem znanstvenog istraživanja, umjetničkoga stvaralaštva, studija i nastave razvija znanost, struku i umjetnost, priprema studente za obavljanje profesionalnih djelatnosti na temelju znanstvenih spoznaja i metoda, kao i umjetničkih vrijednosti, obrazuje znanstveni i umjetnički podmladak, sudjeluje u ostvarivanju društvenih interesa studenata te promiče međunarodnu, posebice europsku, suradnju u visokom obrazovanju te znanstvenoj i umjetničkoj djelatnosti. Sveučilište osigurava unutarnju i vanjsku mobilnost studenata i nastavnika, racionalno korištenje ljudskih i materijalnih resursa, razvoj multidisciplinarnih studija te nadzor i stalni rast kvalitete, kao i konkurentnosti nastavnog, znanstvenog, umjetničkog i stručnog rada te razvija jedinstveni informacijski i knjižnični sustav. Ustroj Sveučilišta određen je Statutom Sveučilišta.

Dokumenti Kvalitete Sveučilišne razine