Povjerenstvo za osiguravanje i unapređivanje kvalitete visokog obrazovanja  predstavlja stručno tijelo  koje se osniva odlukom Vijeća Odjela, a sukladno Pravilniku o organizaciji sustava kvalitete visokog obrazovanja Odjela  za biologiju.

Povjerenstvo koordinira i provodi  postupke unutarnjeg vrednovanja, razvija institucijske mehanizme osiguravanja, unaprjeđenja i promicanja kvalitete na Odjelu, te izrađuje godišnji i dugoročni plan aktivnosti sukladno Pravilniku o ustroju i djelovanju sustava za osiguranje kvalitete na Sveučilištu Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku uz stručnu pomoć voditelja Ureda za kvalitetu Odjela.

Povjerenstvo tako  sudjeluje u izradi strategije i samoanalize. Razvija indikatore kvalitete, sudjeluje u praćenju kvalitete provedbe studija, istraživanja uspješnosti  studiranja  i  uzroka  nekvalitetnog,  neefikasnog  i  predugog studiranja, istraživanja kompetencija nastavnog osoblja i druge aktivnosti usmjerene na poboljšavanje kvalitete.

Povjerenstvo čini sedam članova, i to tri člana predstavnika nastavnika, jedan član predstavnik asistenata,  jedan član predstavnik studenata i dva člana predstavnici vanjskih dionika.

O SUSTAVU KVALITETE
Zakonom o osiguravanju kvalitete u znanosti i visokom obrazovanju (Narodne novine 45/09) uređeno je područje osiguravanja i unaprjeđenja sustava kvalitete u znanosti i visokom obrazovanju.

Prema Pravilniku o ustrojstvu I djelovanju sustava za osiguranje kvalitete na Odjelu za biologiju cilj organizacije sustava kvalitete visokog obrazovanja je definiranje I praćenje pokazatelja kvalitete te uvtrđivanje I provođenje aktivnosti I postupaka pomoću kojih će se postizati unaprjeđivanje I osiguranje kvalitete u funkcioniranju svih struktura (uprava, nastavnici sgtručno-tehničko osoblje, administrativne službe, stručna tijela za kvalitetu I studenti).

Više o kvaliteti možete vidjeti na stranici Centra za kvalitetu Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku
Pravilnikom je propisano da sustav za osiguranje kvalitete Odjela čine: Povjerenstvo za unaprjeđivanje i osiguranje kvalitete i Ured za unaprjeđenje i osiguranje kvalitete visokog obrazovanja.
Struktura kvalitete na Odjelu za kvalitete: