Kontakt

doc.dr.sc. Jasenka Antunović Dunić

doc.dr.sc. Jasenka Antunović Dunić
Email: jasenka [et] biologija.unios.hr
Odjel za biologiju
Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku
Ulica cara Hadrijana 8/A
Osijek, HR-31000 Osijek
tel: +385 31 399 936
fax: +385 31 399 939
ured: 315 / 3. kat
Konzultacije srijedom od 12.00 do 14.00 sati