Kontakt

doc.dr.sc. Goran Vignjević

doc.dr.sc. Goran Vignjević
Email: goran.vignjevic [et] biologija.unios.hr
Odjel za biologiju
Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku
Ulica cara Hadrijana 8/A
Osijek, HR-31000 Osijek
tel: +385 31 399 918
fax: +385 31 399 939
ured: 223 / 2. kat
Konzultacije utorkom od 10.00 do 12.00 sati