Kontakt

prof.dr.sc. Branimir Hackenberger Kutuzović

prof.dr.sc. Branimir Hackenberger Kutuzović
Email: hackenberger [et] biologija.unios.hr
Odjel za biologiju
Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku
Ulica cara Hadrijana 8/A
Osijek, HR-31000 Osijek
tel: +385 31 399 910
fax: +385 31 399 939
ured: 219 / 2. kat
Konzultacije utorkom od 11.00 do 14.00 sati