Utjecaj teških metala i soli na kultivirane biljke

Predavač: Prof. dr. sc. Ivana Maksimović
Univerzitet u Novom Sadu, Poljoprivredni fakultet
Predavanje će se održati u utorak 28. veljače 2017. u 12 h upredavaonici 201.
Povećane koncentracije teških metala i soli se ubrajaju u najčešće uzročnike abiotičkog stresa u živim organizmima, uključujući i kultivirane biljke.
Teški metali ili “toksični metali” su elementi čija je specifična masa veća od 5 g/cm3. Među njima ima i neophodnih elemenata za biljke (Cu, Zn, Mn, Fe, Co i Mo) ali i onih koji, posebno pri većim koncentracijama, djeluju na njih toksično (Cd, Pb, Ni, Cr i dr). Biljke imaju važnu ulogu u kruženju teških metala u prirodi zbog toga što oni najvećim dijelom preko biljaka ulaze u hranidbeni lanac. S druge strane, sposobnost biljaka da akumuliraju teške metale u svojim tkivima nalazi primjenu u tehnikama fitoremedijacije.
Povećane koncentracije topljivih soli u tlu utječu na vodni režim, ishranu biljaka i njihov kemijski sastav. Kakvoća vode koja se koristi za navodnjavanje važna je jer veći sadržaj soli u vodama može osim na prinos biljaka značajno utjecati i na kvalitetu poljoprivrednih proizvoda, ali i na osobine zemljišta kao prirodnog resursa.
Tijekom izlaganja ukratko će biti predstavljeni:
1. Rezultati istraživanja
2. Suradnja s drugim institucijama
3. HORIZON 2020 projekt SERBian-Austrian-Italian (SAI) partnership FORcing EXCELLence in ecosystem research – Serbia for Excell
4. Ljetna škola u okviru H2020-TWINN-2015 projekta „AgM+net INTERNATIONAL SUMMER SCHOOL IN agrometeorology and crop modelling 2017“ koja će se održati od 10. do 14. srpnja 2017. godine