NEWFEEL PROJEKTI – Kako prijaviti projekt

Predavač: Dr. sc. Davorin Medaković
Institut Ruđer Bošković, Centar za istraživanje mora Rovinj
Predavanje će se održati u petak, 11. studenog 2016. u 11 i 45, predavaonica 201