Obrana diplomskog ispita studentice Martine Kujavec

Obrana diplomskog ispita studentice Martine Kujavec, održati će se dana 11.04.2019. na Odjelu za biologiju sa početkom u 9:30 h u predavaonici 319 na III katu. Naslov teme diplomskog rada: „Utjecaj celomske tekućine gujavica (Eisenia andrei, Dendrobaena veneta i Allolobophora chlorotica) na rast tri vrste fitopatogenih gljiva“.