Dodatak obavijesti o jesenskom terminu kolokvija za seminar iz kolegija Organska kemija 1

Dodatak obavijesti o jesenskom terminu kolokvija za seminar iz kolegija Organska kemija 1

Kolokvij vezano uz seminar kod doc.dr.sc. Valentine Bušić piše se 30.08.2021. u 12 sati na platformi Merlin. Studenti koji polože kolokvij iz seminara mogu izaći na pismeni dio ispita 02.09.2021. godine koji će se održati na PTF-u. Točno vrijeme održavanja pismenog ispita objavit će se naknadno 01.09.2021. godine I studenti koji su u ak.god. 2019./2020. kao

Obavijest o Jesenskom terminu kolokvija za seminar iz kolegija Organska kemija 1

Obavijest o Jesenskom terminu kolokvija za seminar iz kolegija Organska kemija 1

Jesenski termini kolokvija za seminar iz kolegija Organska kemija 1 održat će se: 30. kolovoza 2021. (ponedjeljak)  u 12 sati i 13. rujna 2021. (ponedjeljak) u 12 sati preko platforme Merlin. Molim Vas da mi predstavnik godine pošalje popis pristupnika najkasnije 3 dana prije termina kolokvija kako bih vas registrirala za kolokvij u Merlinu. Studenti