Nastupno predavanje dr.sc. Vesne Musani

Na temelju točke 1. stavak 1. Odluke Rektorskog zbora o nužnim uvjetima za ocjenu nastavne i stručne djelatnosti u postupku izbora u znanstveno-nastavna zvanja (NN 106/06) i sukladno članku 2. stavak 3. Odluke Rektorskog zbora o obliku i načinu provedbe nastupnog predavanja za izbor u znanstveno-nastavna zvanja, umjetničko nastavna i nastavna zvanja (NN 129/05) i članku 30. Pravilnika o provedbi postupka izbora/reizbora u zvanja i na odgovarajuća radna mjesta Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, a prema prijedlogu Stručnog povjerenstva, pročelnica Odjela za biologiju Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, doc. dr. sc. Ljiljana Krstin

NAJAVLJUJE
nastupno predavanje

dr. sc. Vesne Musani, više znanstvene suradnice u postupku izbora u naslovno znanstveno-nastavno zvanje docenta iz znanstvenog područja Biomedicine i zdravstva, znanstvenog polja temeljne medicinske znanosti na Poslijediplomskom interdisciplinarnom sveučilišnom studiju Molekularne bioznanosti Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku

Nastupno predavanje održat će se pod naslovom

“GENETIKA NASLJEDNOG RAKA”

u četvrtak, 19.04.2018. godine u 12.00 sati na Institutu Ruđer Bošković u Zagrebu, Bijenička cesta 54, Zagreb, u dvorani I. krila

DETALJE POGLEDAJTE OVDJE [PDF]