Natječaj za izbor 08.04.2022.

 Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku Odjel za biologiju raspisuje NATJEČAJ za izbor jednog zaposlenika/zaposlenice u znanstveno-nastavnom zvanju izvanrednog profesora i znanstveno-nastavnom radnom mjestu izvanrednog profesora iz Interdisciplinarnog područja znanosti (izborna polja: 05. biologija i 5.07. pedagogija) na neodređeno vrijeme u punom radnom vremenu na Odjelu za biologiju u sastavu Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u

Natječaj za naslovna zvanja Molekularne bioznanosti

SVEUČILIŠTE JOSIPA JURJA STROSSMAYERA U OSIJEKU raspisuje NATJEČAJ za izbor nastavnika u  naslovna znanstveno-nastavna zvanja na poslijediplomskom interdisciplinarnom sveučilišnom studiju Molekularne bioznanosti BEZ ZASNIVANJA RADNOG ODNOSA  JEDNOG nastavnika u naslovno znanstveno-nastavno zvanje redovitog profesora iz znanstvenog područja Biomedicina i zdravstvo, znanstveno polje temeljne medicinske znanosti PET nastavnika u naslovno znanstveno-nastavno zvanje izvanrednog profesora iz znanstvenog

Natječaj za izbor jednog zaposlenika/zaposlenice u znanstveno-nastavnom zvanju izvanrednog profesora i znanstveno-nastavnom radnom mjestu izvanrednog profesora iz znanstvenog područja Prirodnih znanosti, znanstvenog polja biologija na neodređeno vrijeme u punom radnom vremenu

 Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku Odjel za biologiju raspisuje NATJEČAJ za izbor jednog zaposlenika/zaposlenice u znanstveno-nastavnom zvanju izvanrednog profesora i znanstveno-nastavnom radnom mjestu izvanrednog profesora iz znanstvenog područja Prirodnih znanosti, znanstvenog polja biologija na neodređeno vrijeme u punom radnom vremenu na Odjelu za biologiju u sastavu Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku   Kandidati

Poziv na testiranje za izbor i prijem jednog zaposlenika/zaposlenice na radno mjesto I. vrste u suradničkom zvanju i suradničkom radnom mjestu asistenta (do povratka privremeno odsutnog zaposlenika) – točka 2. Natječaja

Testiranje kandidata prijavljenih na natječaj za radno mjesto I. vrste u stručnom zvanju i na stručnom radnom mjestu stručni suradnik u sustavu znanosti i visokom obrazovanju iz znanstvenog područja Prirodne znanosti, znanstvenog polja biologija na određeno vrijeme u punom radnom vremenu na Odjelu za biologiju u sastavu Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku (do povratka

Poziv na testiranje  „Prilagodba mjera kontrole populacije komaraca klimatskim promjenama u Hrvatskoj“

Pismeno testiranje s kandidatima prijavljenim na natječaj za radno mjesto I. vrste u suradničkom zvanju asistenta i suradničkom radnom mjestu asistenta iz znanstvenog područja Prirodne znanosti, znanstvenog polja biologija ili interdisciplinarne prirodne znanosti, za rad na projektu „Prilagodba mjera kontrole populacije komaraca klimatskim promjenama u Hrvatskoj”, a koji ispunjavaju formalne uvjete natječaja održati će se

Razgovor s kandidatom (intervju)

Razgovor s kandidatom (intervju), prijavljenim na Natječaj za naslovno suradničko zvanje asistenta iz znanstvenog područja Prirodne znanosti, znanstvenog polja biologija na Odjelu za biologiju u sastavu Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, objavljen 24. rujna 2021. godine (samo pod točkom 4), će se održati u ponedjeljak 11.10. u 12 sati u prostoriji 226 na Odjelu

Odluka o izboru zaposlenika na položaj I. vrste – voditelj Odjeljka za unapređenje i osiguranje kvalitete visokog obrazovanja na neodređeno vrijeme u punom radnom vremenu na Odjelu za biologiju u sastavu Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku

Odluku pogledajte ovdje. (PDF)   Rezultati natječaja za izbor i prijem II. razine jednog zaposlenika zaposlenice na položaj I. vrste – voditelj Odjeljka za unapređenje i osiguranje kvalitete visokog obrazovanja na neodređeno vrijeme u punom radnom vremenu na Odjelu za biologiju u sastavu Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku