Obavijest o obrani diplomskog ispita studentice Martine Jambrović

Obrana diplomskog ispita studentice Martine Jambrović održati će se dana 22. srpnja 2022. na Odjelu za biologiju sa početkom u 10:00 h u predavaonici 319/III katu. Naslov teme diplomskog rada: „Subfossil Chironomidae as paleoindicators of past environmental changes: a case study of a glacial lake in the Low Tatra Mountains“.

Obavijest o obrani diplomskog ispita studentice Ive Božinović

Obrana diplomskog ispita studentice Ive Božinović održati će se dana 14. srpnja 2022. na Odjelu za biologiju sa početkom u 9:00 h u predavaonici 319/III katu. Naslov teme diplomskog rada: „Aktivnost proteolitičkih enzima u brašnu različitih sorti ozime pšenice izložene fuzarijskoj paleži klasa“.

POZIV – Prijedlog imenovanja povjerljive osobe

Dana 1. srpnja 2022. godine na snagu je stupio novi  Pravilnik o postupku unutarnjeg prijavljivanja nepravilnosti i imenovanja povjerljive osobe na Odjelu za biologiju u sastavu Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku (dalje: Pravilnik) Stupanjem na snagu ovog Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o postupku unutarnjeg prijavljivanja nepravilnosti na Odjelu za biologiju u sastavu Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku

Obavijest o pismenim ispitima iz kolegija Fiziologija bilja 1, Ekologija bilja i Molekularna ekofiziologija biljaka

Pismeni ispit iz kolegija Fiziologija bilja 1, Ekologija bilja i Molekularna ekofiziologija biljaka održati će se u ponedjeljak 11. 07. 2022. u predavaonici 201 s početkom u 10:00 h. Usmeni dio ispita održati će se u utorak 12. 07. 2022. u laboratoriju 306 s početkom u 8:30h.

Obavijest o obrani diplomskog ispita studentice Anđele Blažević

Obrana diplomskog ispita studentice Anđele Blažević održati će se dana 7. srpnja 2022. na Odjelu za biologiju sa početkom u 11:00 h u predavaonici 319/III katu. Naslov teme diplomskog rada: „Utjecaj  kratkotrajnog stresa povišenom temperaturom na fiziološke i biokemijske parametre ječma (Hordeum vulgare L.)“.