Obavijest o obrani diplomskog ispita studenta Nikole Jurišića

Obavijest o obrani diplomskog ispita studenta Nikole Jurišića

Obrana diplomskog ispita studenta Nikole Jurišića održati će se dana 30. listopada 2020. na Odjelu za biologiju sa početkom u 11:30 h u predavaonici 320 na III katu. Naslov teme diplomskog rada: “ Utjecaj herbicida na fotosintetsku učinkovitost i antioksidacijski odgovor soje (Glycine max (L.) Merr.)“.

Obavijest o obrani diplomskog ispita studentice Milice Nedeljković 

Obrana diplomskog ispita studentice Milice Nedeljković održati će se dana 26. listopada 2020. na Odjelu za biologiju sa početkom u 8:30 h u predavaonici 319 na III katu. Naslov teme diplomskog rada: “Fenolni spojevi , antioksidativna i antibakterijska svojstva ekstrakata pokožice deset različitih sorti vinove loze uzgajanih u Armeniji“.

Obavijest o obrani diplomskog ispita studentice Ane Martinović

Obrana diplomskog ispita studentice Ane Martinović održati će se dana 26. listopada 2020. na Odjelu za biologiju sa početkom u 10:30 h u predavaonici 319 na III katu. Naslov teme diplomskog rada: „Razvoj mikrofita u obraštaju na mikroplastici u Sakadaškom jezeru (poplavno područje Kopačkog rita) i rijeci Dravi“.

Obavijest o obrani diplomskog ispita studenta Filipa Kasača

Obrana diplomskog ispita studenta Filipa Kasača održati će se dana 23. listopada 2020. na Odjelu za biologiju sa početkom u 10:30 h u predavaonici 201 na II katu. Naslov teme diplomskog rada: „Utjecaj željezovih oksida nano veličine čestica na reprodukciju i biokemijske markere kod vrsta Enchytraeus crypticus i Enchytraeus albidus (Oligochaeta)“.

Obavijest kandidatima

Obavijest kandidatima koji su pristupili pismenom testiranju u sklopu natječaja za izbor i prijem zaposlenika/zaposlenice na radno mjesto II. vrste-viši laborant na određeno vrijeme u punom radnom vremenu na Odjelu za biologiju u sastavu Sveučilišta Josipa JurjaStrossmayerau Osijeku koji je objavljen 18. rujna 2020. godine u Narodnim Novinama broj l 03/2020, oglasnim mjestima/mrežnim stranicama HZZZ-područni

Obavijest o nastavi iz kolegija Alge, gljive i lišajevi

Nastava iz kolegija Alge, gljive i lišajevi održat će se prema važećem rasporedu. Molimo studente da se pridržavaju svih propisanih epidemioloških mjera objavljenih na stranicama Odjela za biologiju te da na vježbe ponesu laboratorijski mantil, masku, zaštitne naočale (koje su već koristili u nastavi kemije), bilježnicu A4 formata (ili papire) bez linija i grafitnu olovku.

Svjetski Dan Zaštite Životinja

U SUBOTU OBILJEŽAVAMO SVJETSKI DAN ZAŠTITE ŽIVOTINJA U svijetu se 4. listopada obilježava Svjetski dan zaštite životinja, te Međunarodni dan timaritelja. Ovom će se globalnom pokretu i ove godine pridružiti i ZOO vrt Osijek, prigodnim programom u subotu, 3.10. u vremenu od 10 do 12 sati. Na nekoliko lokacija u vrtu će biti organizirane zanimljive edukativne i kreativne

Obavijest o nastupnom predavanju dr. sc. Mirjane Suver Stević

Na temelju točke I. stavka L Odluke Rektorskog zbora o nužnim uvjetima za ocjenu nastavne i znanstveno-stručne djelatnosti u postupku izbora u znanstveno-nastavna zvanja (NN 122/2017) i sukladno čl. 2. Odluke Rektorskog zbora o obliku i načinu provedbe nastupnog predavanja za izbor u znanstveno-nastavna zvanja, umjetničko nastavna i nastavna zvanja (NN 129/05) i članku 30.