POZIV – Prijedlog imenovanja povjerljive osobe

Dana 1. srpnja 2022. godine na snagu je stupio novi  Pravilnik o postupku unutarnjeg prijavljivanja nepravilnosti i imenovanja povjerljive osobe na Odjelu za biologiju u sastavu Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku (dalje: Pravilnik)

Stupanjem na snagu ovog Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o postupku unutarnjeg prijavljivanja nepravilnosti na Odjelu za biologiju u sastavu Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku od 18. prosinca 2019. godine, te je potrebno provesti novi postupak izbora povjerljive osobe i zamjenika povjerljive osobe u skladu s novim Pravilnikom

Temeljem gore navedenog i u skladu s člankom 15. Pravilnika pročelnica izv. prof. dr. sc. Tanja Žuna Pfeiffer poziva sindikalnog povjerenika Odjela i sve radnike da u roku od 15 (petnaest) dana od objave ovog poziva predlože povjerljivu osobu i  zamjenika povjerljive osobe iz reda radnika Odjela. 

 U skladu s člankom 15. Pravilnika prijedlog za imenovanje povjerljive osobe i zamjenika povjerljive osobe može podnijeti u pisanom obliku sindikalni povjerenik ili najmanje 20% (odnosno najmanje 14 radnika) radnika zaposlenih na Odjelu. Ukoliko je predlagatelj  skupina radnika, prijedlog mora sadržavati imena, prezimena i potpise tih radnika. Sindikalni povjerenik Odjela ili skupina radnika Odjela koji predlažu povjerljivu osobu i njezinog zamjenika trebaju prethodno dobiti pisanu suglasnost za imenovanje, koja se zajedno s prijedlogom dostavlja pročelnici.

RELATED POSTS