EFFECTUSOV PODUZETNIČKI INKUBATOR – poziv za sudjelovanje na startup edukaciji “Lansirajmo ideju!”

EFFECTUSOV PODUZETNIČKI INKUBATOR – poziv za sudjelovanje na startup edukaciji “Lansirajmo ideju!”

„Investiranje u mlade najbolja je investicija u budućnost.„

Gordana Schramadei

Javljam Vam se u ime neprofitne udruge EFFECTUS – udruga mladih koja djeluje u studentskom i akademskom okruženju provodeći niz socijalnih, humanitarnih, volonterskih, programskih i projektnih aktivnosti potičući razvoj poduzetničkog razmišljanja i  obrazovanja.

Obrazovanje za poduzetništvo ima značajnu ulogu u oblikovanju načina razmišljanja mladih kao i u razvijanju vještina, poduzetničkih znanja i kompetencija koji su neophodni za stvaranje poduzetničke kulture.

Visoka učilišta kao mjesto susreta znanja i ekspertize s jedne strane, te proaktivnosti, inovacija i ideja s druge strane predstavljaju glavne nosioce razvoja i unaprjeđenje  osobnih, obrazovnih, društvenih, građanskih i profesionalnih osobina, potrebnih vještina na tržištu rada koji će pojedincima osigurati snalaženje u uvjetima velike nesigurnosti i kompleksnosti uvjetovane pritiscima globalizacije na društvo i pojedinca.

Studenti udruge pokrenuli su projekt EFFECTUSOV PODUZETNIČKI INKUBATOR – EPI.

Vizija poduzetničkog inkubatora je u konačnici vidjeti naše studente i kao pokretače vlastitih uspješnih brzorastućih tvrtki, a sve to s ciljem doprinosa razvoju poduzetništva, ubrzanju gospodarskog razvoja i iskorištavanja ogromnog potencijala koji proizlazi iz najvrednijeg resursa – znanja.

Pokretanje studentskog EFFECTUS-ovog poduzetničkog inkubatora – EPI predstavlja primjer modela razvoja i promocije obrazovanja za poduzetništvo a prepoznat je kao jedan  od ključnih ciljeva politika Europske unije.

U projekt se mogu uključiti studenti svih fakulteta, bez obzira na struku i smjer, besplatno učiti o kreativnosti, kritičkom promišljanju i inovacijama razvijajući pritom vlastite potencijale, a znanja primjeniti kroz osmišljavanje ideja i projekata koji stvaraju novu vrijednost.

Također, javljam Vam se kao voditeljica natjecanja „LANSIRAJMO IDEJU!“ – startup akademije, projekta u sklopu EPI-ja s ciljem:

  • edukacije o poduzetništvu i poduzetničkom učenju
  • prepoznavanje potreba razvoja poduzetničkih kompetencija kod mladih te usvajanja istih
  • povećati interes za osposobljavanje i usavršavanje za poduzetništvo kod studenata različitih fakulteta
  • pokretanja vlastitog startup-a
  • osposobiti pojedinca da pretvara ideje u djela / projekt / posao
  • potaknuti kreativnost i inovativnost
  • osposobiti pojedinca za razumno preuzimanja rizika
  • osposobiti pojedinca za planiranje, organiziranje te vođenja projekata kako bi se postigli određeni ciljevi
  • senzibilizirati javnost o poduzetništvu te razviti pozitivan stav prema cjeloživotnom učenju

Kroz  VI modula edukacije, kroz nove i kreativne načine poučavanja i učenja, kroz mrežu mentorstava, ali i primjenu stečenih teorijskih znanja u realnim poslovnim situacijama, zainteresirani studenti se osposobljavaju za osnivanje, vođenje i pripremanje za stvarni svijet poduzetništva.

Projekt „Lansirajmo ideju“  pruža edukaciju i praktične vježbe  koje će voditi vrhunski stručnjaci na poduzetničkoj sceni te mogućnost predstavljanja vlastite ideje pred Povjerenstvom i potencijalnim investitorima te osvajanja glavne nagrade koja će biti izvrsna odskočna daska za početak poslovanja, ulazak u svijet poduzetništva te pokretanja vlastitog startup-a.

Molimo Vas da obavijest o održavanju našeg projekta objavite  na Vašim internim, ali i eksternim kanalima na kojima vodite komunikaciju sa studentima/članovima kako bi ih upoznali s projektom i kako bi dobili priliku za sudjelovanjem.

Prijava studenata moguća je od 09.03. do 31.03.2022. na mail EFFECTUS udruga mladih: udrugamladih@effectus.com.hr

OVDJE pogledajte više detalja samom projektu, predavačima, načinu provođenja, prijavama, trajanju i startup edukaciji.

Ako imate određenih nedoumica oko projekta, slobodno me kontaktirajte kako bi ih uspješno riješili te Vam pružili pravu informaciju.

e-mail: udrugamladih@effectus.com.hr

             gschram@effectus.com.hr

Pratite nas i na društvenim mrežama:

www.effectus.com.hr

www.facebook.com/effectus.studij

www.instagram.com/accounts/login/?next=/effectus.poduzetnicki.studiji/

www.linkedin.com/school/effectus-university-college-for-law-and-finance/?originalSubdomain=hr

Gordana Schramadei

Predsjednica udruge EFFECTUS udruga mladih

RELATED POSTS