Pozivamo Vas na radionicu pod naslovom Učenje i poučavanje bazirano na ishodima (2. dio)

Kompetencijski pristup u visokoškolskoj pedagogiji mijenja pedagoško-didaktičko-metodički pristup te od nastave usmjerene na nastavnika teži ka nastavi usmjerenoj na studenta kao aktivnog sudionika u vlastitom procesu učenja. Nastavnik u visokoškolskom obrazovanju ima obvezu i odgovornost planirati, pratiti i usmjeravati  obrazovni razvoj studenta i razvoj njegova osobnog potencijala te mora biti osviješten o važnosti cjeloživotnog učenja pogotovo u dijelu razvoja pedagoških kompetencija.

Stoga s intencijom podrške nastavnicima u njihovom profesionalnom razvoju koji je usklađen s promjenama nastalim transformacijom visokog obrazovanja pozivamo Vas na radionicu pod naslovom Učenje i poučavanje bazirano na ishodima (2. dio) koje će se održati na Odjelu za biologiju, 3. ožujka 2022. godine u 9 sati u predavaonici 319. Voditeljica radionice je doc. dr. sc. Irena Labak, docentica Odjela za biologiju, a trajanje radionice je od 9 do 10.30 sati.

Cilj radionice je podržati autonomiju nastavnika u visokoškolskom obrazovanju te pružiti pedagoško znanje o tome kako uskladiti kurikul na razini nastavne jedinice s kurikulom na razini kolegija te kako stvoriti situacije učenja i poučavanja koji su konstruktivno usklađeni s ishodima, odnosno standardima hrvatskog i europskog obrazovanja.

Ishodi radionice:

  1. Preispitati kurikulumsku usklađenost vlastitih nastavnih jedinica s kurikulom na razini kolegija i studijskog programa;
  2. Stvoriti okruženje za uspješno ostvarivanje ishoda primjenom različitih strategija i metoda učenja/poučavanja;
  3. Osvijestiti potrebu samorefleksijske prakse za usmjeravanje vlastitog profesionalnog razvoja pedagoških kompetencija.

Pozivamo nastavnike Odjela za biologiju, ali i sve zainteresirane nastavnike drugih sastavnica našeg Sveučilišta da nam se pridruže na radionici.

 

 

RELATED POSTS