Poziv na testiranje za izbor i prijem jednog zaposlenika/zaposlenice na radno mjesto I. vrste u suradničkom zvanju i suradničkom radnom mjestu asistenta (do povratka privremeno odsutnog zaposlenika) – točka 2. Natječaja

Testiranje kandidata prijavljenih na natječaj za radno mjesto I. vrste u stručnom zvanju i na stručnom radnom mjestu stručni suradnik u sustavu znanosti i visokom obrazovanju iz znanstvenog područja Prirodne znanosti, znanstvenog polja biologija na određeno vrijeme u punom radnom vremenu na Odjelu za biologiju u sastavu Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku (do povratka privremeno odsutnog zaposlenika), a koji ispunjavaju formalne uvjete natječaja održati će se u petak 05.11.2021. u 9:00 sati u prostorijama Odjela za biologiju.

Kandidati koji ispunjavanju formalne uvjete natječaja o detaljima testiranja biti će obaviješteni putem emaila.

Natječaj Odjela za biologiju

 

 

RELATED POSTS