Obavijest o obrani diplomskog ispita studentice Ramona Sekulić

Obavijest o obrani diplomskog ispita studentice Ramona Sekulić

Obrana diplomskog ispita studentice Ramona Sekulić održati će se dana 30. rujna 2021. na Odjelu za biologiju sa početkom u 10:00 h u predavaonici 319/III katu.

Naslov teme diplomskog rada: „Antioksidacijski odgovor različitih sorti ozime pšenice na osmotski stres“.

RELATED POSTS