Obavijest o obrani diplomskog ispita studenta Nine Hasl

Obavijest o obrani diplomskog ispita studenta Nine Hasl

Obrana diplomskog ispita studenta Nine Hasl održati će se dana 29. rujna 2021. na Odjelu za biologiju sa početkom u 10:00 h u predavaonici 201/II katu.

Naslov teme diplomskog rada: „AmphibioNN-konvolucijska neuralna mreža za automatsku determinaciju vrsta vodozemaca Hrvatske“.

RELATED POSTS