Obavijest o obrani diplomskog ispita studentice Ramone-Ane Davidović

Obavijest o obrani diplomskog ispita studentice Ramone-Ane Davidović

Obrana diplomskog ispita studentice Ramone-Ane Davidović održati će se dana 29. rujna 2021. na Odjelu za biologiju sa početkom u 9:30 h u predavaonici 319/III katu.

Naslov teme diplomskog rada: „Bare Kopačkog rita, važno stanište i refugij makrobeskralježnjaka poplavnog područja Dunava“.

RELATED POSTS