Obavijest o obrani diplomskog ispita studentice Marte Černi

Obavijest o obrani diplomskog ispita studentice Marte Černi

Obrana diplomskog ispita studentice Marte Černi održati će se dana 28. rujna 2021. na Odjelu za biologiju sa početkom u 11:00 h u predavaonici 201/II katu.

Naslov teme diplomskog rada: „Faunističko istraživanje saproksilnih kornjaša na području Parka prirode Kopački rit“.

RELATED POSTS