Obavijest o obrani diplomskog ispita studentice Elene Perić

Obavijest o obrani diplomskog ispita studentice Elene Perić

Obrana diplomskog ispita studentice Elene Perić održati će se dana 27. rujna 2021. na Odjelu za biologiju sa početkom u 10:30 h u predavaonici 201/II katu.

Naslov teme diplomskog rada: „Praćenje stanja populacije kiseličinog vatrenog plavca Lycaena dispar (Haworth, 1803) na području Park prirode Kopački rit“.

RELATED POSTS