Obavijest o

Obavijest o obrani diplomskog ispita studentice Magdalene Lučić

Obrana diplomskog ispita studentice Magdalene Lučić održati će se dana 28. rujna 2021. na Odjelu za biologiju sa početkom u 11:30 h u predavaonici 201/II katu.

Naslov teme diplomskog rada: „Monitoring Natura 2000 vrste dvoprugasti kozak Graphoderus bilineatus (De Geere, 1774) u Parku prirode Kopački rit“.

RELATED POSTS