Obavijest o obrani diplomskog ispita studentice Nikoline Boić

Obavijest o obrani diplomskog ispita studentice Nikoline Boić

Obrana diplomskog ispita studentice Nikoline Boić održati će se dana 24. rujna 2021. na Odjelu za biologiju sa početkom u 10:30 h u predavaonici 201/II kat..

Naslov teme diplomskog rada: „Reaktivne supstance tiobarbiturne kiseline  (TBARS) kao biomarker oksidativnog stresa kod domaćih pasa (Canis lupus familiaris)“.

RELATED POSTS