Obavijest o obrani diplomskog ispita studentice Antee Đurić

Obavijest o obrani diplomskog ispita studentice Antee Đurić

Obrana diplomskog ispita studentice Antee Đurić održati će se dana 27. rujna 2021. na Odjelu za biologiju sa početkom u 12:00 h u predavaonici 201/II katu.

Naslov teme diplomskog rada: „Gniježđenje bijele rode (Ciconia ciconia L. 1758.) duž rijeke Vuke u Osječko – baranjskoj županiji tijekom 2021. godine“.

 

RELATED POSTS