Rezultati pismenog dijela ispita iz kolegija ORGANSKA KEMIJA 1 održanog 16.09.2021. godine

Rezultati pismenog dijela ispita iz kolegija ORGANSKA KEMIJA 1 održanog 16.09.2021. godine

Sljedeći studenti su položili pismeni dio ispita:

0285008795                                      vrlo dobar (4)
0285009014                                      dobar (3)
0285008914                                      dobar (3)
0285009285                                      dovoljan (2)
0285008683                                      dobar (3)
0285007831                                       dovoljan (2)
0285009243                                      dobar (3)
0285009035                                      dobar (3)
0285008977                                       vrlo dobar (4)

Za studente koji su položili pismeni dio ispita, a nisu neposredno nakon pismenog ispita bili na usmenom dijelu ispita usmeni dio ispita iz kolegija održat će se 17.09.2021. godine na PTF prema sljedećem rasporedu:

900 sati- 0285008795, 0285009014, 0285008914, 0285008683

1000 sati-0285007831, 0285009035, 0285008977

izv.prof.dr.sc. Dajana Gašo-Sokač

Osijek, 16.09.2021. godina

RELATED POSTS