Obavijest o obrani diplomskog ispita studenta Brune Bekića

Obrana diplomskog ispita studenta Brune Bekića održati će se dana 23. rujna 2021. na Odjelu za biologiju sa početkom u 10:00 h u predavaonici 201/II kat..

Naslov teme diplomskog rada: „Utjecaj pesticida alfa cipermetrina i difenkonazola na punoglavce zelene krastače (Bufotes viridis L.)“ .

RELATED POSTS