Obavijest o obrani diplomskog ispita studenta Bernarda Jarića

Obavijest o obrani diplomskog ispita studenta Bernarda Jarića

Obrana diplomskog ispita studenta Bernarda Jarića održati će se dana 23. rujna 2021. na Odjelu za biologiju sa početkom u 11:00 h u predavaonici 319/III kat..

Naslov teme diplomskog rada: „Metilacijsko-osjetljiva  amplifikacija polimorfizama (MSAP) DNA bijele rode (Ciconia ciconia L.)“ .

RELATED POSTS