Obavijest za studente 1.godine Odjela za biologiju a vezano uz jesenjski ispitni rok i točno vrijeme održavanja ispita iz kolegija Organska kemija 1

Poštovane kolegice i kolege

studenti koji su položili kolokvij iz seminara koji se održao 13.09.2021. godine kao i oni koji su na ranijim rokovima položili kolokvij mogu pristupiti pismenom dijelu ispita iz kolegija Organska kemija 1.

Pismeni dio ispita će se održati 16.09.2021. godine u predavaonici P1 na Prehrambeno tehnološkom fakultetu Osijek.

Ispit će se održati u dva termina:

  • 8-10 sati studenti čije prezime počinje slovom A- J
  • 10-12 sati studenti čije prezime počinje slovom K- V

Usmeni dio ispita će se održati isti dan za one studente koji to žele, a za ostale studente koji polože pismeni dio ispita usmeni će biti u petak i ponedjeljak prema naknadno objavljenom rasporedu

Studenti na ispit obavezno trebaju ponijeti isključivo trgovački papir (ili nekoliko listova sredine iz bilježnice A4 formata) i kalkulator u protivnom neće moći pristupiti ispitu.

Za sve dodatne upite slobodno se javite e-mailom.

Lijep pozdrav
izv.prof.dr.sc. Dajana Gašo-Sokač

RELATED POSTS