Rezultati pismenog ispita iz Biokemije 2 održanog 1.09.2021.

Rezultati pismenog ispita iz Biokemije 2 održanog 1.09.2021.

Rezultati pismenog ispita iz Biokemije 2 održanog 1.09.2021.
Horvatović Matej       30,5/43        dobar (3)
Hipp Hana                 27,25/43      dovoljan (2)
Melnjak Anja             25,25/43      dovoljan (2)
Gašparić Matija         14/43           nedovoljan (1)
Usmeni ispit održat će se u ponedjeljak, 6.09.2021. u 11h u P3 Odjela za kemiju.

RELATED POSTS