OBAVIJEST PRISTUPNICIMA ZA UPIS U PRVU GODINU DIPLOMSKIH STUDIJA NA ODJELU ZA BIOLOGIJU U AKADEMSKOJ GODINI 2021./2022.

Prijave za diplomske studije su od 13.-24.09.2021.
Upisi na diplomske studije su od 27.-30.09.2021. od 9.00-12.00 sati u referadi.

Na prijavu je potrebno ponijeti slijedeće isprave:

  • rodni list
  • domovnica
  • prijepis ocjena s navedenim ECTS bodovima predmeta položenih tijekom prethodnog studija
  • svjedodžba (uvjerenje) o završenom preddiplomskom studiju
  • obostrana kopija osobne iskaznice
  • 2 fotografije (4cmx6cm)
  • dokaz o uplati troškova na iznos od 410,00kn za troškove upisa

Uplate se vrše na IBAN Odjela za biologiju:
HR5425000091402130208

RELATED POSTS