Obavijest o roku za kolokvij iz Stehiometrije

Obavijest o roku za kolokvij iz Stehiometrije

Stehiometrijski kolokvij za prvi jesenski rok će se održati na platformi Merlin u petak 3.rujna 2021. s početkom u 8 h prema uputama na platformi.
Prvi jesenski rok će se održati 8.rujna 2021. s početkom u 8 h u predavaonicama 201 i 319.

Stehiometrijski kolokvij za drugi jesenski rok će se održati na platformi Merlin u petak 17.rujna 2021. s početkom u 8 h prema uputama na platformi.
Drugi jesenski rok će se održati 22.rujna 2021. s početkom u 11 h u predavaonicama 201 i 319.

RELATED POSTS