Obavijest o Jesenskom terminu kolokvija za seminar iz kolegija Organska kemija 1

Obavijest o Jesenskom terminu kolokvija za seminar iz kolegija Organska kemija 1

Jesenski termini kolokvija za seminar iz kolegija Organska kemija 1 održat će se: 30. kolovoza 2021. (ponedjeljak)  u 12 sati i 13. rujna 2021. (ponedjeljak) u 12 sati preko platforme Merlin.

Molim Vas da mi predstavnik godine pošalje popis pristupnika najkasnije 3 dana prije termina kolokvija kako bih vas registrirala za kolokvij u Merlinu.

Studenti koji su slušali kolegij u ak.god. 2019./20. ne moraju polagati kolokvij ukoliko imaju  pozitivno ocijenjene zadaće koje su imali kao zadatak poslije odslušanih seminara.

Za sve upite i dolaske na konzultacije te na uvide kolokvija javiti se prethodno na e-mail.

Srdačan pozdrav!
Valentina Bušić

RELATED POSTS