Obavijest o obrani diplomskog ispita studentice Andree Radić

Obavijest o obrani diplomskog ispita studentice Andree Radić

Obrana diplomskog ispita studentice Andree Radić održati će se dana 19. srpnja 2021. na Odjelu za biologiju sa početkom u 12:00 h u predavaonici 201/II kat..

Naslov teme diplomskog rada: „MOLEKULARNA IDENTIFIKACIJA VRSTA RODA GRAPHODERUS (COLEOPTERA: DYTISCIDAE) POPLAVNIH PODRUČJA DRAVE, MURE I DUNAVA“ .

RELATED POSTS