Obavijest o obrani diplomskog ispita studentice Ive Bilušić

Obavijest o obrani diplomskog ispita studentice Ive Bilušić

Obrana diplomskog ispita studentice Ive Bilušić održati će se dana 16. srpnja 2021. na Odjelu za biologiju sa početkom u 14:00 h u predavaonici 319/III kat.

Naslov teme diplomskog rada:„ Kategorizacija divljih odlagališta otpada u Općini Odžak, BiH“.

RELATED POSTS