Obavijest o obrani diplomskog ispita studenta Brune Ćalete

Obavijest o obrani diplomskog ispita studenta Brune Ćalete

Obrana diplomskog ispita studenta Brune Ćalete održati će se dana 12. srpnja 2021. na Odjelu za biologiju sa početkom u 10:00 h u predavaonici 319/III kat..

Naslov teme diplomskog rada:„Kvantitativna i kvalitativna analiza čestica mikroplastike u tlu ekskrementima gujavica na području Grada Osijeka“ .

RELATED POSTS