Obavijest o obrani diplomskog ispita studentice Barbare Radić

Obavijest o obrani diplomskog ispita studentice Barbare Radić

Obrana diplomskog ispita studentice Barbare Radić održati će se dana 13. srpnja 2021. na Odjelu za biologiju sa početkom u 9:00 h u predavaonici 319/III kat..

Naslov teme diplomskog rada: : „Utjecaj visokokalorične prehrane na strukturu masnog tkiva gravidnih Sprague-Dawley štakorica“.

RELATED POSTS