Poziv na testiranje za Natječaj za izbor i prijem jednog zaposlenika/zaposlenice na radno mjesto I. vrste

Poziv na testiranje za Natječaj za izbor i prijem jednog zaposlenika/zaposlenice na radno mjesto I. vrste – u stručnom zvanju stručni suradnik i na stručnom radnom mjestu stručnog suradnika u sustavu znanosti i visokog obrazovanja iz znanstvenog područja Prirodne znanosti, znanstvenog polja biologija, za rad na projektu „Naturavita – Provedba istražnih radova, uspostava sustava i provedba monitoringa s interpretacijom rezultata (Aktivnost 7.2.) – Monitoring stanja voda, podzemnih voda, recentne sedimentacije, staništa i faune – Grupa 1: Monitoring ekološkog stanja površinskih voda i monitoring dodatnih bioloških pokazatelja“ na određeno vrijeme od 30 mjeseci s punim radnim vremenom na Odjelu za biologiju u sastavu Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku – Zavodu za ekologiju voda.

Detalje pogledajte ovdje. (PDF)

RELATED POSTS