Nastupno predavanje dr.sc. Martine Varga

Na temelju točke l. stavka l. Odluke Rektorskog zbora o nužnim uvjetima za ocjenu nastavne i znanstvenostručne djelatnosti u postupku izbora u znanstveno-nastavna zvanja (NN 122/2017) i sukladno čl. 2. Odluke Rektorskog zbora o obliku i načinu provedbe nastupnog predavanja za izbor u znanstveno-nastavna zvanja, umjetničko nastavna i nastavna zvanja (NN 129/05) i članku 30. Pravilnika o provedbi postupka izbora/reizbora u zvanja i na odgovarajuća radna mjesta Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, a prema prijedlogu Stručnog povjerenstva, pročelnica Odjela za biologiju Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, izv. prof. dr. sc. Ljiljana Krstin

OGLAŠAVA

nastupno predavanje

dr. sc. Martine V arga, poslijedoktorandice Odjela za biologiju u sastavu Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, pristupnice natječaja za izbor jednog zaposlenika/zaposlenice u znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto docenta iz znanstvenog područja Prirodnih znanosti, znanstvenog polja biologija na Odjelu za biologiju u sastavu Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku

pod naslovom

“MINERALNE TVARI NUŽNE ZA ŽI VOT BILJAKA”

Nastupno predavanje održat će se u utorak, 9.3.2021. godine u 11.30 sati na Odjelu za biologiju u sastavu Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku Ulica cara Hadrijana 8/A, predavaonica 201/2. kat Nastupno predavanje održat će se u okviru redovite nastave iz predmeta “Fiziologija bilja” pred nastavnicima i studentima 2. godine preddiplomskog sveučilišnog studija Biologija, te članovima Stručnog povjerenstva imenovanog Odlukom Vijeća Odjela za biologiju od 25. veljače 2021. godine u sastavu:

  1.  doc. dr. sc. Dubravka Špoljarić Maronić, docentica Odjela za biologiju Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, predsjednica;
  2.  izv. prof. dr. sc. Ivna Štolfa Čamagajevac, izvanredna profesorica Odjela za biologiju Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijek, član;
  3.  prof. dr. sc. Janja Horvatić, redovita profesorica Odjela za biologiju Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijek, član;
  4.  izv. prof. dr. sc. Tanja Žuna Pfeiffer, izvanredna profesorica Odjela za biologiju Sveučilišta Josipa Jmja Strossmayera u Osijek, zamjena člana.

Poziv možete preuzeti ovdje. (PDF)

RELATED POSTS