Obavijest o obrani diplomskog ispita studentice Lucije Domjan

Obavijest o obrani diplomskog ispita studentice Lucije Domjan

Obrana diplomskog ispita studentice Lucije Domjan održati će se dana 19. veljače 2021. na Odjelu za biologiju sa početkom u 14:00 h u predavaonici 319  na III katu.

Naslov teme diplomskog rada: „UTJECAJ KADMIJA NA EFIKASNOST FOTOSINTEZE VELIKE BARSKE LEĆE (Spirodela polyrhiza L. SCHLEIDEN)“.

RELATED POSTS