Obavijest o obrani diplomskog ispita studentice Dunje Šimić

Obavijest o obrani diplomskog ispita studentice Dunje Šimić

Obrana diplomskog ispita studentice Dunje Šimić održati će se dana 22. prosinca 2020. na Odjelu za biologiju sa početkom u 10:00 h u predavaonici 319 na III katu.

Naslov teme diplomskog rada: „Fiziološki odgovori klijanaca ječma (Hordeum vulgare L.) na kratkotrajno izlaganje solnom stresu“.

RELATED POSTS