Obavijest o obrana diplomskog ispita studentice Matee Dujmović 

Obavijest o obrani diplomskog ispita studentice Matee Dujmović 

Obrana diplomskog ispita studentice Matee Dujmović održati će se dana 30. studenoga 2020. na Odjelu za biologiju sa početkom u 9:00 h u predavaonici 201 na II katu.

Naslov teme diplomskog rada: „Zajednica trzalaca (Diptera, Chironomidae) u makrozoobentosu močvare Palud te u barama na području Istre“.

RELATED POSTS