OBAVIJEST O OBRANI DIPLOMSKOG ISPITA STUDENTA Maria Šimića

OBAVIJEST O OBRANI DIPLOMSKOG ISPITA STUDENTA Maria Šimića

Obrana diplomskog ispita studenta Maria Šimića održati će se dana 27. studenoga 2020. na Odjelu za biologiju sa početkom u 12:30 h u predavaonici 307 na III katu.

Naslov teme diplomskog rada: „Oporavak klijanaca ozime pšenice nakon suše izazvane polietilen glikolom“.

RELATED POSTS