Obavijest o obrana diplomskog ispita studentice Matee Dujmović 

Obavijest o obrani diplomskog ispita studentice Matee Dujmović 

Obrana diplomskog ispita studentice Matee Dujmović održati će se dana 30. studenoga 2020. na Odjelu za biologiju sa početkom u 9:00 h u predavaonici 201 na II katu. Naslov teme diplomskog rada: „Zajednica trzalaca (Diptera, Chironomidae) u makrozoobentosu močvare Palud te u barama na području Istre“.

Upute za izdavanje potvrde o ispunjenosti propisanih uvjeta u skladu sa Pravilnikom o odgovarajućoj vrsti obrazovanja učitelja i stručnih suradnika u osnovnoj školi (NN 75/20)

Povjerenstvo za nastavu i studente Odjela za biologiju Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku će studentske zamolbe te upite/zamolbe za izradu “mišljenja visokog učilišta o ispunjenosti uvjeta”, sukladno novom Pravilniku o izmjeni i dopunama Pravilnika o odgovarajućoj vrsti obrazovanja učitelja i stručnih suradnika u osnovnoj školi (NN 75/2020), razmatrati 20. dana u tekućem mjesecu. U

Obavijest o obrani diplomskog ispita studentice Anastazije Huđ

Obavijest o obrani diplomskog ispita studentice Anastazije Huđ

Obrana diplomskog ispita studentice Anastazije Huđ održati će se dana 27. studenoga 2020. na Odjelu za biologiju sa početkom u 8:00 h u predavaonici 319 na III katu. Naslov teme diplomskog rada: „Utjecaj primjene različitih makroporoznih smola i desorpcijskih otapala na antibakterijska i antioksidativna svojstva ekstrakta listova kadulje (Salvia officinalis L.) dobivenih eutektičkim otapalom“.