Obavijest o obrani diplomskog ispita studentice Ane Martinović

Obrana diplomskog ispita studentice Ane Martinović održati će se dana 26. listopada 2020. na Odjelu za biologiju sa početkom u 10:30 h u predavaonici 319 na III katu.

Naslov teme diplomskog rada: „Razvoj mikrofita u obraštaju na mikroplastici u Sakadaškom jezeru (poplavno područje Kopačkog rita) i rijeci Dravi“.

RELATED POSTS