Obavijest o nastavi iz kolegija Alge, gljive i lišajevi

Nastava iz kolegija Alge, gljive i lišajevi održat će se prema važećem rasporedu.
Molimo studente da se pridržavaju svih propisanih epidemioloških mjera objavljenih na stranicama Odjela za biologiju te da na vježbe ponesu laboratorijski mantil, masku, zaštitne naočale (koje su već koristili u nastavi kemije), bilježnicu A4 formata (ili papire) bez linija i grafitnu olovku.

Za sva ostala pitanja kontaktirajte:

Doc. dr. sc. Filipa Stevića (fstevic@biologija.unios.hr)

Doc. dr. sc. Dubravku Špoljarić Maronić (dspoljaric@biologija.unios.hr)

RELATED POSTS