Obavijest kandidatima

Obavijest kandidatima koji su pristupili pismenom testiranju u sklopu natječaja za izbor i prijem zaposlenika/zaposlenice na radno mjesto II. vrste-viši laborant na određeno vrijeme u punom radnom vremenu na Odjelu za biologiju u sastavu Sveučilišta Josipa JurjaStrossmayerau Osijeku koji je objavljen 18. rujna 2020. godine u Narodnim Novinama broj l 03/2020, oglasnim mjestima/mrežnim stranicama HZZZ-područni ured Osijek i mrežnoj stranici Odjela za biologiju u sastavu Sveučilišta Josipa JurjaStrossmayera u Osijeku

Na pismenom testiranju samo je jedna pristupnica, Tea Kristić, ostvarila više od 60% ukupnog broja bodova. Stoga se poziva na II. razinu odabira kandidata – razgovor/intervju u četvrtak, 8. listopada 2020. godine koji će se održati na Odjelu za biologiju, u Uredu pročelnice, 2 kat, Ulica cara Hadrijana 8/A, Osijek u 9.00 sati.
Ostali kandidati će o rezultatima pismenog testiranja biti obaviješteni elektroničkom poštom.

Poziv kandidatima:

Poziv na testiranje

Natječaj za višeg laboranta:

NATJEČAJ za izbor i prijem zaposlenika/zaposlenice na radno mjesto II. vrste – viši laborant na određeno vrijeme u punom radnom vremenu na Odjelu za biologiju u sastavu Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku

RELATED POSTS