Obavijest o nastupnom predavanju dr. sc. Mirjane Suver Stević

Na temelju točke I. stavka L Odluke Rektorskog zbora o nužnim uvjetima za ocjenu nastavne i znanstveno-stručne djelatnosti u postupku izbora u znanstveno-nastavna zvanja (NN 122/2017) i sukladno čl. 2. Odluke Rektorskog zbora o obliku i načinu provedbe nastupnog predavanja za
izbor u znanstveno-nastavna zvanja, umjetničko nastavna i nastavna zvanja (NN 129/05) i članku 30. Pravilnika o provedbi postupka izbora/reizbora u zvanja i na odgovarajuća radna mjesta Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, a prema prijedlogu Stručnog povjerenstva,
pročelnica Odjela za biologiju Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, izv. prof. dr. sc. Ljiljana Krstin

OGLAŠAVA
nastupno predavanje
dr. sc. Mirjane Suver Stević, znanstvene suradnice, pristupnice natječaja za izbor nastavnika u naslovno znanstveno-nastavno zvanje docenta iz Interdisciplinarnog područja znanosti (izbora polja 1.05. Biologija i 3.01. Temeljene medicinske znanosti) na Odjelu za biologiju u sastavu Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku pod naslovom

” GLAVNI KOMPLEKS TKIVNE PODUDARNOSTI U TRANSPLANTACIJI BUBREGA”

Nastupno predavanje održat će se u četvrtak, 15.10.2020. godine u 10.00 sati na Odjelu za biologiju u sastavu Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku Ulica cara Hadrijana 8/A, predavaonica 201/2. kat

Nastupno predavanje održat će se u okviru redovite nastave iz predmeta “Imunologija” pred nastavnicima i studentima diplomskog sveučilišnog studija Biologija, te članovima Stručnog povjerenstva imenovanog Odlukom Vijeća Odjela za biologiju od 24. rujna 2020. godine u
sastavu:

l. doc. dr. sc. Rosemary Vuković, docentica Odjela za biologiju Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, predsjednica;

2. izv. prof. dr. sc. Ivna Štolfa Čamagajevac, izvanredna profesorica Odjela za biologiju Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijek, član;

3. izv. prof. prim. dr. sc. Marina Samardžija, dr. med., Kliničkog bolničkog centra Osijek i izvanredna profesorica Medicinskog fakulteta Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, član.

Oglas možete vidjeti u prilogu. (PDF)

RELATED POSTS